Curs Baby Sitter

Descriere

Detalii curs

Baby sitter-ul este persoana calificat? a c?rei interven?ie se reg?se?te în sectorul serviciilor de îngrijire ?i supraveghere la domiciliu a copilului

Baby sitter-ul poate desf??ura activit??i independente, prin contract direct cu familia copilului/copiilor sau poate fi angajatul unui organism acreditat care desf??oar? activit??i de îngrijire ?i supraveghere la domiciliu.

Persoanelor  care lucreaza ca si Babysitter   , dar nu au calificare ,  firmelor care isi trimit angajatii la calificare si persoanelor care au loc de practica , le vom acorda un discount de 5% ( locul de munca fiind loc de practica )

Durata curs : 8-12  saptamani ( 1/3 stagiu teorie , 2/3 stagiu practica )

Conditii de participare la curs : 8  clase absolvite

Ce se invata la curs ?

 • Planificarea activit??ilor
 • Men?inerea integrit??ii ?i siguran?ei beneficiarului
 • Respectarea drepturilor beneficiarului
 • Comunicarea cu copilului
 • Gestionarea actelor ?i documentelor beneficiarului
 • Acordarea îngrijilor corporale ale copilului
 • Asigurarea alimenta?iei copilului
 • Crearea contextului cotidian de stabilitate emo?ional?
 • Stimularea dezvolt?rii autonomiei personale ?i sociale a copilului
 • Sus?inerea dezvolt?rii integrate a copilului
 • Dezvoltarea rela?iei pozitive cu familia copilului

Materiale si produse : Stagiul de practica  se face in unitati specializate sau la locul de munca Program de curs flexibil.

Curs acreditat sigla ANC si Minister

[/list]

Realizarea sarcinilor de munc? presupune cuno?tin?e teoretice ?i practice de cre?tere, îngrijire ?i educa?ie integrat? a copilului. Îndeplinirea cerin?elor specifice ocupa?iei necesit? un nivel bun de dezvoltare a abilit??ii generale de înv??are, competen?e sociale ?i civice ?i cele de exprimare cultural?.

Exercitarea acestei ocupa?ii presupune respectarea normelor ?i valorilor copilului/copiilor ?i ale familiei/familiilor sale/lor, seriozitate, exigen??, meticulozitate în realizarea sarcinilor, echilibru emo?ional ?i o bun? capacitate de comunicare.

Babysitter-ul are obliga?ia de a sesiza autorit??ile competente de înc?lcarea drepturilor copilului, pentru a limita discriminarea ?i etichetarea copilului precum ?i a asigura confiden?ialitatea datelor personale ale acestuia.

Conditii de partiipare – 8 clase terminate

Caracteristici

Anunturi asemanatoare

770 lei

Curs Guvernanta corporativa, riscuri si control…

Top Quality Management, in calitate de furnizor de cursuri de formare profesionala cu peste 12 ani experienta, va invita sa participati la cursul Guvernanta corporativa,…

22 martie 2018- 14:04
1 lei

Cursuri de limba engleza intensiva online…

Cursuri de limba engleza intensiva online pentru examene de limba si incepatori.

Cursurile incep la15 Aprilie 2019.

Engleza pentru examene de limba : ielts, oet, toefl, melab,…

3 aprilie 2019- 16:02
700 lei

Curs Lucrator in tamplarie

Detalii curs

Lucratorul in tamplarie este angajatul din atelierele de prelucrare a lemnului, care efectueaza asupra acestuia operatii de prelucrare primara. De asemenea, lucratorul in tamplarie…

12 septembrie 2018- 17:48
2,495 lei

Curs tehnician veterinar

CPP Alexanders  organizeaza  curs de Tehnician Veterinar   acreditat cu durata   de  6 LUNI..
PRETUL  ESTE  2495   LEI ACHITABILI IN RATE.
Va asteptam…

30 aprilie 2018- 08:19
Top